Simplerinvoicing

Stichting Simplerinvoicing per 1 oktober 2020 niet meer de Nederlandse PEPPOL Autoriteit

Stichting Simplerinvoicing is per 1 oktober 2020 niet meer de Nederlandse PEPPOL Autoriteit. De nieuwe PEPPOL Autoriteit is de NPa. Op hun website, www.peppolautoriteit.nl, kan meer informatie worden gevonden over e-facturering in Nederland.

Verder delen wij hierbij ook mee dat de Stichting Simplerinvoicing per 31 december 2020 is opgeheven. Al onze huidige participanten zijn hierover inmiddels geïnformeerd.