Simplerinvoicing

De Nederlandse overheid gaat toezien op de nationale infrastructuur voor e-facturatie

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) neemt het beheer en toezicht op de infrastructuur voor e-facturatie per 1 oktober 2020 op zich. E-factureren is het elektronisch uitwisselen van factuurgegevens tussen leverancier en koper. Uit twee onderzoeken kwam naar voren dat het publiek belang van een veilige en betrouwbare infrastructuur voor e-facturatie een grotere en actievere rol van de overheid vergt.

Zie voor meer informatie het volledige bericht op https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/07/02/de-nederlandse-overheid-gaat-toezien-op-de-nationale-infrastructuur-voor-e-facturatie.