Simplerinvoicing

Simplerinvoicing Sender Directory

The Simplerinvoicing Sender Directory, a service aimed at publishing trading entities that use Simplerinvoicing and PEPPOL to send invoices, is now open for Simplerinvoicing FULL members.

The goal of the service is to have an easy way to check whether suppliers can send invoices through Simplerinvoicing, and for suppliers and their service providers to publish that information.

In the future, we intend to support trading entities to supply their own information, should they wish to do so, but at this moment all data needs to be submitted by the service providers. We have provided a web interface and an API to do so.

The Sender directory can be found at https://senders.simplerinvoicing.org

For more information, please visit https://senders.simplerinvoicing.org/static/docs/en/introduction/faq.html

We also provide a testing-environment, for those that want to test data entry and API use: https://senders-test.simplerinvoicing.org User accounts are synchronized between the two environments every hour.

SI-Full members are hereby invited to register their service-provider accounts, and provide senders information. Please visit https://senders.simplerinvoicing.org/static/docs/en/users/registration.html for more information. Note that service providers need only register one main account; service provider accounts are able to create additional user logins once their status has been verified.

Simplerinvoicing Sender Directory

De Simplerinvoicing Sender Directory, een dienst gericht op het publiceren van bedrijven en organisaties die gebruik maken van Simplerinvoicing en PEPPOL om electronische facturen te versturen, is nu open voor Simplerinvoicing FULL leden.

Het doel van de dienst is om een simpele manier te kunnen kijken of een organisatie electronische facturen kan versturen via Simplerinvoicing, en voor organisaties en dienstaanbieders om deze informatie te publiceren.

We zijn van plan om in de toekomst de mogelijkheid te bieden aan versturende partijen om deze infomatie zelf aan te leveren, mochten zij dat willen, maar op dit moment dienen alle gegevens nog opgegeven te worden door hun dienstaanbieders (degene die de PEPPOL Access Point beheert). We bieden een web-interface en een API aan om de informatie te beheren.

De Sender Directory kan gevonden worden op https://senders.simplerinvoicing.org

Voor meer informatie, zie https://senders.simplerinvoicing.org/static/docs/en/introduction/faq.html

We bieden ook een test-omgeving aan, voor diegenen die het opgeven van data en gebruik van de API willen testen: https://senders-test.simplerinvoicing.org Gebruikersaccounts worden elk uur gesynchroniseerd tussen de live en de test omgevingen.

SI-FULL leden zijn bij deze van harte uitgenodigd om hun service-provider account aan te maken, en senders-data op te geven. Bezoek https://senders.simplerinvoicing.org/static/docs/en/users/registration.html voor meer informatie over de registratie. Let op dat dienstaanbieders maar 1 hoofd-account hoeven te registreren; nadat de account is geverifieerd kunnen deze hoofd-accounts zelf additionele gebruikers-logins aangemaakt worden voor medewerkers van de dienstaanbieders.