Simplerinvoicing

Nieuwe SETU factuurstandaard compliant aan Europese norm

Van de factuurstandaard is een nieuwe versie gepubliceerd. Deze kunt u online raadplegen via de SETU-website. De belangrijkste wijziging is dat deze versie volledig compliant is met de in 2017 gepubliceerde Europese norm voor e-factureren (EN 16931) en met de sector overstijgende afspraken van het Standaardisatieplatform e-factureren. Daarmee is e-factureren via de SETU-standaard toekomstbestendig.

Vanaf april 2019 zijn alle aanbestedende diensten verplicht om e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken die compliant zijn aan de EN 16931. Dit betekent dat veel overheidsorganisaties relatief eenvoudig ook uitzendfacturen geautomatiseerd kunnen gaan ontvangen. De nieuwe SETU factuurstandaard draagt hiermee bij aan het vergroten van de adoptie van e-facturatie in Nederland.

Mocht u reeds SETU-facturen uitwisselen op basis van versie 1.x van de standaard, dan kunt u deze koppeling gewoon blijven gebruiken. Let wel, deze serie wordt niet meer onderhouden en ondersteund. Voor nieuwe en bestaande 2.x implementaties adviseren wij te migreren naar versie 2.1. Neem hiervoor contact op met uw IT-afdeling of softwareleverancier.

De SETU bedankt alle leden van de werkgroep die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van deze nieuwe versie.