Simplerinvoicing

Vacature – Lid van de Raad van Toezicht SimplerInvoicing (onbezoldigd)

Stichting Simplerinvocing bestaat 4 jaar. Opgericht op initiatief van Ministerie van EZ, met 3 jaar subsidie. De stichting heeft als doel e-business tussen bedrijven, overheden en particulieren te bevorderen door het opzetten en beheren van een afsprakenstelsel voor het uitwisselen van elektronische facturen en andere zakelijke documenten tussen particulieren, bedrijven en overheden en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Twee gedefinieerde pijlers:

  1. het beheren van een afsprakenstelsel
  2. het faciliteren van een levendige community’.

Om het doel te verwezenlijken functioneert de stichting als PEPPOL Authority in Nederland. Daarnaast is het uitgangspunt de Simplerinvoicing governance.

Leden (betalend) zijn partijen actief op gebied e-invoicing (aanbieders, maar ook leveranciers boekhoudpakketten). In principe open community. Veel samenwerkingen met andere partijen die ‘standaarden’ beheren (bv. NEN), ook in vorm van diensten over-en-weer en gezamenlijke activiteiten namens of richting overheid. zie https://simplerinvoicing.org/nl/#participants

Het bestuur bestaat uit 5 leden, gedeelte uit de leden en een gedeelte onafhankelijk. RvT telt 3 onafhankelijke leden. De functie is onbezoldigd.

Waarom interessant?

Simplerinvoicing moet belangrijke keuzes maken en stappen zetten richting toekomst. Met wegvallen subsidie is vraag rondom bestaansrecht en toegevoegde waarde urgent geworden. Groei van e-invoicing is al jaren stijgende, maar omslagpunt (kritieke massa) nog (steeds) niet echt gepasseerd. Wel gestage groei. Overheid pusht in positieve zin. Sterke voorkeur voor ‘onafhankelijk’ gremium dat deze rol heeft; als alternatief voor naar zich toetrekken. Ervaring en doortastendheid in complexe (machts)verhoudingen, multi-stakeholder management en actief meedenken op (strategische) keuzes voor toekomst zijn noodzakelijk. Uitdagend spanningsveld in nationaal en internationaal speelveld, met private en publieke spelers. Mooie kans voor een toezichthoudende rol, zeker niet slapend, veel mogelijkheden voor sturing en bijdrage aan vervolg/succes. Mooi netwerk in dat deel financiële wereld en overheid.

Globale tijdsinvestering 2 à 4 uur per maand.