Simplerinvoicing

Aanbestedingswetgeving gewijzigd voor e-factureren

Vorig jaar is de Aanbestedingswetgeving gewijzigd om richtlijn 2014/55/EU “Elektronische facturering bij overheidsopdrachten” te kunnen implementeren. De wijziging van de Aanbestedingsbesluiten in het Staatsblad gepubliceerd.

Hiermee is de implementatie van de richtlijn in Nederlandse wet- en regelgeving afgerond.

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden - 2018