Simplerinvoicing

Staatssecretaris Knops benadrukt urgentie e-factureren decentrale overheden

Alle decentrale overheden en andere aanbestedingsplichtige organisaties moeten uiterlijk 18 april 2019 elektronische facturen (e-facturen) kunnen ontvangen en verwerken. Dat is bepaald in de Europese Richtlijn 2014/55/EU en verankerd in de Aanbestedingswet.

Staatssecretaris Knops van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft hierover een brief gestuurd naar gemeenten, provincies en waterschappen. Als verantwoordelijke voor het beleid van de digitale overheid brengt hij daarin de urgentie over om e-factureren te implementeren.

Ambitie

De Staatssecretaris meldt in zijn brief dat hij de ambitie heeft om in april 2019 in Brussel te kunnen melden dat de gehele Nederlandse overheid, dus zowel het Rijk als alle decentrale overheden, e-facturen kunnen ontvangen en verwerken. Niet alleen vanwege de wet, maar uiteindelijk vanwege de grote voordelen die e-factureren oplevert.

Oproep

In zijn brief roept de Staatssecretaris de decentrale overheden op om de actuele stand van zaken inclusief een toelichting op de planning over de implementatievoortgang terug te koppelen via het PIANOo programmabureau e-factureren. De tussenstand wordt op 12 september 2018 gepresenteerd op een evenement dat georganiseerd wordt door het PIANOo programmabureau.

Waarom e-factureren?

E-factureren is het geautomatiseerd uitwisselen van facturen ontvanger. Een e-mail met pdf-bijlage is dat niet. E-factureren is een belangrijk instrument om het betaalproces sneller, nauwkeuriger en goedkoper te laten verlopen.

Nog 10 maanden te gaan

Met nog circa 10 maanden te gaan om de benodigde ICT voorzieningen te realiseren, neemt de urgentie om in actie te komen toe. Om de voordelen van e-factureren echt te kunnen verzilveren is bovendien een heroriƫntatie op de eigen organisatie en processen zinvol.

Ondersteuning bij implementatie

Het PIANOo programmabureau e-factureren heeft de opdracht van BZK om decentrale overheden en andere aanbestedende diensten te ondersteunen bij de implementatie van e-factureren. Het bureau heeft tevens een monitorfunctie bij de voortgang van de implementatie.